ساینس 360

آموزش بورس ,مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری ,ثبت نام در بورس, کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمان روانشناختی

ساینس 360

آموزش بورس ,مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری ,ثبت نام در بورس, کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمان روانشناختی

آموزش بورس , ثبت نام در بورس , مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری , کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمانی,سایت آموزش بورس

انواع پروتکل های درمانی روانشناسی

جمعه, ۱۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۱:۱۷ ق.ظ
  • کتاب پروتکل های درمانی روانشناسیx
  • معنی پروتکل در روانشناسیx
  • پروتکل درمانی cbtx
  • نحوه نوشتن پروتکل درمانیx
  • دانلود رایگان پروتکل درمانی اضطرابx
  • پروتکل درمانی چیستx
  • کاربرد پروتکل درمانی در روانشناسیx
  • پروتکل درمانی افسردگی

پروتکل درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

پروتکل درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

 

پروتکل درمان بازسازی شناختی معنایی

پروتکل درمان بازسازی شناختی معنایی

 

پروتکل درمان بازسازی شناختی تمثیلی

پروتکل درمان بازسازی شناختی تمثیلی

 

پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

 

پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

 

پروتکل گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

پروتکل گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

پروتکل درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

 

پروتکل زوج درمانی دلبستگی- روایتی

پروتکل زوج درمانی دلبستگی- روایتی

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

 

 

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

پروتکل درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

 

پروتکل آموزش تفکر انتقادی

پروتکل آموزش تفکر انتقادی

 

پروتکل ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

پروتکل ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

 

پروتکل آموزش مهارت مطالعه

پروتکل آموزش مهارت مطالعه

 

پروتکل زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی

پروتکل زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی

 

پروتکل (پکیج) درمان گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن

پروتکل (پکیج) درمان گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن

 

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی راب زتل (2015)

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی راب زتل (2015)

 

پروتکل (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی

پروتکل (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی

 

پروتکل (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان اتیسم

پروتکل (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان اتیسم

 

پروتکل درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی (گیر ذهنی به کامل بودن)

پروتکل درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی (گیر ذهنی به کامل بودن)

 

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای اختلال بدشکلی بدن

 

 

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات تغذیه ای به صورت راهنما محور بر اساس CBT-E

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات تغذیه ای به صورت راهنما محور بر اساس CBT-E

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه (قربانیان تجاوز جنسی، کودک آزاری و ...)

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه (قربانیان تجاوز جنسی، کودک آزاری و ...)

 

پروتکل درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا یا خود بیمار انگاری (نگرانی بیهوده درباره سلامت خود)

پروتکل درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا یا خود بیمار انگاری (نگرانی بیهوده درباره سلامت خود)

 

پروتکل زوج درمانی هیجان مدار (EFT)

پروتکل زوج درمانی هیجان مدار (EFT)

 

پروتکل آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001)

پروتکل آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001)

 

پروتکل آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن)

پروتکل آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن)

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال بیش فعالی کاستی توجه ADHD

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلال بیش فعالی کاستی توجه ADHD

 

پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده

پروتکل آرامسازی عضلانی پیشرونده

 

پروتکل خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

پروتکل خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

 

پروتکل آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

پروتکل آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

 

پروتکل درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف مواد)

پروتکل درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف مواد)

 

پروتکل مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

پروتکل مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

 

 

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

 

پروتکل طرحواره درمانی

پروتکل طرحواره درمانی

 

پروتکل شناخت درمانی گروهی

پروتکل شناخت درمانی گروهی

 

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

پروتکل گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

 

پروتکل درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه)

پروتکل درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه)

 

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

 

پروتکل آموزشی درمانی تاب آوری

پروتکل آموزشی درمانی تاب آوری

 

پروتکل آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی

پروتکل آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی

 

پروتکل روان نمایشگری (سایکو درام)

پروتکل روان نمایشگری (سایکو درام)

 

پروتکل معنا درمانی گروهی

پروتکل معنا درمانی گروهی

 

پروتکل آموزشی درمانی هوش هیجانی

پروتکل آموزشی درمانی هوش هیجانی

 

پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT

پروتکل آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT

 

 

 

پروتکل درمانی آموزشی مهارت های زندگی

پروتکل درمانی آموزشی مهارت های زندگی

 

پروتکل درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006

پروتکل درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006

 

پروتکل مدیریت خشم

پروتکل مدیریت خشم

 

پروتکل درمان شناختی-رفتاری (CBT)

پروتکل درمان شناختی-رفتاری (CBT)

 

پروتکل درمانی آموزشی مثبت اندیشی

پروتکل درمانی آموزشی مثبت اندیشی

 

پروتکل آموزشی درمانی نمایش های عروسکی

پروتکل آموزشی درمانی نمایش های عروسکی

 

 

مبانی نظری کسب معنا یا معنادرمانی (LOGOTHERAPY)

 

پروتکل مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A)

پروتکل مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A)

 

پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن

پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن

 

پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ

پروتکل آموزش بهداشت روانی بلوغ

 

پروتکل فرزند پروری مثبت

پروتکل فرزند پروری مثبت

 

 

 

 

 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی