ساینس 360

آموزش بورس ,مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری ,ثبت نام در بورس, کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمان روانشناختی

ساینس 360

آموزش بورس ,مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری ,ثبت نام در بورس, کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمان روانشناختی

آموزش بورس , ثبت نام در بورس , مطالب علمی , مجله اینترنتی ,اخبار تکنولوژی , علم و فن آوری , کسب و کار , بازاریابی , فروش , نحوه نوشتن پروتکل درمانی , پروتکل درمانی , نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه , دانلود رایگان پروتکل درمانی , طرح درمان شناختی , دانلود پرسشنامه استاندارد , سایت پرسشنامه , نمونه طرح درمانی,سایت آموزش بورس

طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

طراحی واحد یادگیری با موضوع آشنایی با پدیده زمین لرزه و اثرات حاصل از آن

برای درس زمین پویا و مبحث زمین لرزه در کتاب علوم تجربی پایه پنجم واحد یادگیری طراحی شده است

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق در مورد نظام آموزشی کشور آلمان و اهداف آن

دانلود تحقیق در مورد نظام آموزشی کشور آلمان و اهداف آن

در این تحقیق نظام اموزشی کشور آلمان ، مقاطع مختلف تحصیلی و اهداف و برنامه های آن و هزینه های آموزشی ان مورد مطالعه قرار گرفته است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

 • bey tooth
 • تعداد جلسات طرحواره درمانیx

 • پروتکل طرحواره درمانی رایگانx

 • آموزش طرحواره درمانیx

 • کارت آموزشی طرحواره درمانیx

 • کتاب تکنیک های طرحواره درمانیx

 • جلسات طرحواره درمانیx

 • انواع طرحواره درمانیx

 • پروتکل طرحواره درمانیx

 • روانشناس طرحواره درمانیx

 • تکنیک های طرحواره درمانیx

 • سایت طرحواره درمانیx

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

 

جلسات طرحواره درمان بازسازی شناختی معنایی

جلسات طرحواره درمان بازسازی شناختی معنایی

 

جلسات طرحواره درمان بازسازی شناختی تمثیلی

جلسات طرحواره درمان بازسازی شناختی تمثیلی

 

جلسات طرحواره آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

جلسات طرحواره آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

 

جلسات طرحواره آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

جلسات طرحواره آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

 

جلسات طرحواره گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

جلسات طرحواره گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

 

جلسات طرحواره زوج درمانی دلبستگی- روایتی

جلسات طرحواره زوج درمانی دلبستگی- روایتی

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

 

 

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

 

جلسات طرحواره آموزش تفکر انتقادی

جلسات طرحواره آموزش تفکر انتقادی

 

جلسات طرحواره ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

جلسات طرحواره ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

 

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

جلسات طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

 

جلسات طرحواره آموزش مهارت مطالعه

جلسات طرحواره آموزش مهارت مطالعه

 

جلسات طرحواره زوج درمانی مبتنی بر جلسات طرحواره درمانی

جلسات طرحواره زوج درمانی مبتنی بر جلسات طرحواره درمانی

 • bey tooth

 

 • جلسات طرحواره درمانیx
 • انواع طرحواره درمانیx
 • آموزش طرحواره درمانیx
 • پروتکل طرحواره درمانیx
 • روانشناس طرحواره درمانیx
 • تکنیک های طرحواره درمانیx
 • سایت طرحواره درمانیx
 • تعداد جلسات طرحواره درمانیx
 • پکیج های روانشناسیx
 • پروتکل درمانی چیستx

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان بازسازی شناختی معنایی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان بازسازی شناختی معنایی

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان بازسازی شناختی تمثیلی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان بازسازی شناختی تمثیلی

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی زوج درمانی دلبستگی- روایتی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی زوج درمانی دلبستگی- روایتی

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

 

 

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

 

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی آموزش تفکر انتقادی

نمونه طرحواره درمانی روانشناسی آموزش تفکر انتقادی

 • bey tooth
 • کاربرد پروتکل درمانی در روانشناسیx
 • پروتکل درمانی افسردگیx
 • پکیج درمان افسردگیx
 • پکیج درمان شناختی رفتاری افسردگیx
 • پکیج های روانشناسیx
 • پروتکل درمانی چیستx
 • انواع پروتکل های درمانی روانشناسیx
 • پروتکل درمانی رایگانx
 • پروتکل درمانی cbtx
 • کتاب پروتکل های درمانی روانشناسیx

دانلود پکیج درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

دانلود پکیج درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

 

دانلود پکیج درمان بازسازی شناختی معنایی

دانلود پکیج درمان بازسازی شناختی معنایی

 

دانلود پکیج درمان بازسازی شناختی تمثیلی

دانلود پکیج درمان بازسازی شناختی تمثیلی

 

دانلود پکیج آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

دانلود پکیج آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

 

دانلود پکیج آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

دانلود پکیج آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

 

دانلود پکیج گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

دانلود پکیج گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

 

دانلود پکیج درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

دانلود پکیج درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

 

دانلود پکیج زوج درمانی دلبستگی- روایتی

دانلود پکیج زوج درمانی دلبستگی- روایتی

 

دانلود پکیج درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

دانلود پکیج درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

 • bey tooth
 • کتاب طرحواره درمانیx
 • کتاب طرحواره درمانی pdfx
 • کتاب جامع طرحواره درمانیx
 • کتاب طرحواره درمانی جفری یانگ pdfx
 • سایت طرحواره درمانیx
 • انواع طرحواره های روانشناسیx
 • دانلود کتاب طرحواره درمانی دکتر حمیدپورx
 • آموزش طرحواره درمانیx

طرحواره درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

طرحواره درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

 

طرحواره درمان بازسازی شناختی معنایی

طرحواره درمان بازسازی شناختی معنایی

 

طرحواره درمان بازسازی شناختی تمثیلی

طرحواره درمان بازسازی شناختی تمثیلی

 

طرحواره آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

طرحواره آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

 

طرحواره آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

طرحواره آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

 

طرحواره گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

طرحواره گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

طرحواره درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

 

طرحواره زوج درمانی دلبستگی- روایتی

طرحواره زوج درمانی دلبستگی- روایتی

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وسواس فکری عملی (OCD)

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال وحشت زدگی (پانیک)

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر (منتشر)

 

 

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

طرحواره درمان شناختی رفتاری آموزش مهارت های جنسی

 

طرحواره آموزش تفکر انتقادی

طرحواره آموزش تفکر انتقادی

 

طرحواره ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

طرحواره ایماگوتراپی (تصویر سازی ارتباطی) الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی (فوبی اجتماعی)

 

طرحواره آموزش مهارت مطالعه

طرحواره آموزش مهارت مطالعه

 

طرحواره زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی

طرحواره زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی

 

طرحواره (پکیج) درمان گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن

طرحواره (پکیج) درمان گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای اریک برن

 

طرحواره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی راب زتل (2015)

طرحواره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی راب زتل (2015)

 

طرحواره (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی

طرحواره (پکیج) درمانی خاطره پردازی ساختارمند گروهی

 

طرحواره (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان اتیسم

طرحواره (برنامه) هنردرمانی با رویکرد نقاشی برای کودکان اتیسم

 

طرحواره درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی (گیر ذهنی به کامل بودن)

طرحواره درمان کودکان مبتلا به کمال‌گرایی (گیر ذهنی به کامل بودن)

 

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری برای اختلال بدشکلی بدن

 

 

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری اختلالات تغذیه ای به صورت راهنما محور بر اساس CBT-E

طرحواره درمان شناختی رفتاری اختلالات تغذیه ای به صورت راهنما محور بر اساس CBT-E

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه (قربانیان تجاوز جنسی، کودک آزاری و ...)

طرحواره درمان شناختی رفتاری اختلال استرس پس از سانحه (قربانیان تجاوز جنسی، کودک آزاری و ...)

 

طرحواره درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا یا خود بیمار انگاری (نگرانی بیهوده درباره سلامت خود)

طرحواره درمان شناختی-رفتاری هیپوکاندریا یا خود بیمار انگاری (نگرانی بیهوده درباره سلامت خود)

 

طرحواره زوج درمانی هیجان مدار (EFT)

طرحواره زوج درمانی هیجان مدار (EFT)

 

طرحواره آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001)

طرحواره آموزشی درمانی بخشش (ورثینگتون 2001)

 

طرحواره آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن)

طرحواره آموزشی درمانی تمایز یافتگی (براساس تئوری سیستمی بوئن)

 

طرحواره درمان شناختی رفتاری اختلال بیش فعالی کاستی توجه ADHD

طرحواره درمان شناختی رفتاری اختلال بیش فعالی کاستی توجه ADHD

 

طرحواره آرامسازی عضلانی پیشرونده

طرحواره آرامسازی عضلانی پیشرونده

 

طرحواره خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

طرحواره خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

 

طرحواره آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

طرحواره آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)

 

طرحواره درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف مواد)

طرحواره درمان شناختی-رفتاری برای معتادین (سو مصرف مواد)

 

طرحواره مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

طرحواره مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

 

 

طرحواره (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

طرحواره (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

 

طرحواره طرحواره درمانی

طرحواره طرحواره درمانی

 

طرحواره شناخت درمانی گروهی

طرحواره شناخت درمانی گروهی

 

طرحواره گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

طرحواره گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

 

طرحواره درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه)

طرحواره درمانی مدل ماتریس (درمان شیشه)

 

طرحواره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

طرحواره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی

 

طرحواره آموزشی درمانی تاب آوری

طرحواره آموزشی درمانی تاب آوری

 

طرحواره آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی

طرحواره آموزشی درمانی مهارت های ارتباطی

 

طرحواره روان نمایشگری (سایکو درام)

طرحواره روان نمایشگری (سایکو درام)

 

طرحواره معنا درمانی گروهی

طرحواره معنا درمانی گروهی

 

طرحواره آموزشی درمانی هوش هیجانی

طرحواره آموزشی درمانی هوش هیجانی

 

طرحواره آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT

طرحواره آموزشی درمانی وسواس کودکان با رویکرد ACT

 

 

 

طرحواره درمانی آموزشی مهارت های زندگی

طرحواره درمانی آموزشی مهارت های زندگی

 

طرحواره درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006

طرحواره درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش 2006

 

طرحواره مدیریت خشم

طرحواره مدیریت خشم

 

طرحواره درمان شناختی-رفتاری (CBT)

طرحواره درمان شناختی-رفتاری (CBT)

 

طرحواره درمانی آموزشی مثبت اندیشی

طرحواره درمانی آموزشی مثبت اندیشی

 

طرحواره آموزشی درمانی نمایش های عروسکی

طرحواره آموزشی درمانی نمایش های عروسکی

 

 

مبانی نظری کسب معنا یا معنادرمانی (LOGOTHERAPY)

 

طرحواره مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A)

طرحواره مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A)

 

پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن

پکیج آموزشی درمانی مراقبه و ریلکسیشن

 

طرحواره آموزش بهداشت روانی بلوغ

طرحواره آموزش بهداشت روانی بلوغ

 

طرحواره فرزند پروری مثبت

طرحواره فرزند پروری مثبت

 

 

 

 

 

 • bey tooth
 • کتاب پروتکل های درمانی روانشناسیx
 • معنی پروتکل در روانشناسیx
 • پروتکل درمانی cbtx
 • نحوه نوشتن پروتکل درمانیx
 • دانلود رایگان پروتکل درمانی اضطرابx
 • پروتکل درمانی چیستx
 • کاربرد پروتکل درمانی در روانشناسیx
 • پروتکل درمانی افسردگی

پروتکل درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

پروتکل درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

 

پروتکل درمان بازسازی شناختی معنایی

پروتکل درمان بازسازی شناختی معنایی

 

پروتکل درمان بازسازی شناختی تمثیلی

پروتکل درمان بازسازی شناختی تمثیلی

 

پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

پروتکل آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

 

پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

پروتکل آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

 

پروتکل گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

پروتکل گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

پروتکل درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

 

پروتکل زوج درمانی دلبستگی- روایتی

پروتکل زوج درمانی دلبستگی- روایتی

 

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

پروتکل درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

 • bey tooth

 

پروتکل درمانی درمان شناختی رفتاری بازسازی شناختی (ایمنی سازی در مقابل استرس)

توضیحات بیشتر29900 تومان

 

پروتکل درمانی درمان بازسازی شناختی معنایی

توضیحات بیشتر32900 تومان

 

پروتکل درمانی درمان بازسازی شناختی تمثیلی

توضیحات بیشتر32900 تومان

 

پروتکل درمانی آموزش راهبردهای شناختی یادگیری

توضیحات بیشتر29900 تومان

 

پروتکل درمانی آموزش ابراز وجود (جرات ورزی) به شیوه ایفای نقش

توضیحات بیشتر29900 تومان

 

پروتکل درمانی گروهی سایکودرام (روان نمایشگری)

توضیحات بیشتر26900 تومان

 

پروتکل درمانی درمان شناختی رفتاری CBT برای اختلالات جنسی

توضیحات بیشتر34900 تومان

 

پروتکل درمانی زوج درمانی دلبستگی- روایتی

توضیحات بیشتر26900 تومان

 • bey tooth
نکات مهم و ویژگی های خاص این بسته
این بسته حاوی اصل و عین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی برگزار شده توسط سنجش است.
 
۱- مجری تمامی آزمونهای موجود در این بسته سازمان سنجش می باشد.
۲- این بسته حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی آزمون های استخدامی می باشد و سوالات تألیفی و گردآوری شده در تهیه آن به هیچ عنوان استفاده نشده است.
۳- پاسخ اکثر سوالات مربوط به سالهای ۹۵ و ۹۴ موجود در این بسته به صورتی تشریحی (توضیح کامل با ذکر دلیل انتخاب پاسخ صحیح) می باشد و پاسخ سوالات سالهای قبل تر به صورت تستی می باشد.
۴- این بسته صرفاً توسط گروه پشتیبانی نمونه سوالات ایران استخدام گردآوری و تهیه شده است.
۵- بسته به محض خرید توسط شما امکان دانلود خواهد داشت و قابل مطالعه در تمامی دستگاه های تلفن همراه و کامپیوتر می باشد.
 
آزمونهای موجود در داخل این بسته ویژه (عمومی)
۱- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۱ در خرداد ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)
۲- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۲ در اسفند ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)
۳- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی ۳ در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)
۴- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۴ (با پاسخنامه تشریحی)
۵- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۹۵ (با پاسخنامه تشریحی)
۶- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۴ (با پاسخنامه تستی)
۷- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)
۸- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۸۹ (با پاسخنامه تستی)
۹- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۷ (با پاسخنامه تستی)
۱۰- آزمون استخدامی بانک سپه (مقطع کارشناسی) در سال ۹۳ (با پاسخنامه تستی)
۱۱- آزمون استخدامی بانک مسکن (مقاطع دیپلم و فوق دیپلم و کارشناسی و ارشد) در سال ۸۶ (با پاسخنامه تستی)
۱2- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال ۹۳ (با پاسخنامه تشریحی)
 
تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه (عمومی)
۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۳ (سال ۹۵) + پاسخنامه
۱۰۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۲ (سال ۹۴) + پاسخنامه
۱۱۵ سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی ۱ (سال ۹۴) + پاسخنامه
۹۹ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۵ + پاسخنامه
۱۴۷ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۴ + پاسخنامه
۱۲۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه
۳۲۵ سوال مربوط به استخدامی کارشناسی و ارشد مسکن سال ۸۶ + پاسخنامه
۶۴ سوال مربوط به استخدامی سپه سال ۹۳ + پاسخنامه
۲۳۵ سوال مربوط به استخدامی دیپلم و کارشناسی و بالاتر سپه سال ۸۷ + پاسخنامه
۴۲ سوال مربوط به استخدامی اسناد سال ۹۳ + پاسخنامه
۱۰۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۹ + پاسخنامه
۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۶ + پاسخنامه
۶۰ سوال مربوط به استخدامی آموزش و پرورش سال ۸۴ + پاسخنامه
 
مواد امتحانی موجود در داخل این بسته
هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی
 
دروس تخصصی مربوط به آزمون استخدامی بانکها: روانشناسی شخصیت، اقتصاد، ریاضی و آمار، اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری)،حسابداری، آمار و ریاضی، مهندسی عمران، مترجمی زبان


 • bey tooth

درمان خانواده میلان,خانواده درمانی سیستمیک میلان

پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان

 

پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان در 25 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی


مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات 25
حجم 4212 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت


توضیحات کامل

 

 

پاورپوینت خانواده درمانی سیستمی میلان در 25 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت  pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

خانواده درمانی / مشاوره خانواده چیست؟

متداولترین نوع های خانواده درمانی

خانواده درمانی سیستمی میلان

فنون درمانی خانواده درمانی سیستمی میلان

تاکید روش های درمانی سیستمی میلان

پایان

 

بخشی از متن

مقدمه

همه ما زندگی را از درون یک خانواده شروع می کنیم چه این خانواده از اعضای خانواده با پیوند خونی باشد یا نه پدر و مادر ناتنی باشد و یا نه پدر و مادری کودکی را به فرزندی پذیرفته باشند. زمانی که ما متولد میشویم خانواده بدست می آوریم و این خانواده ای که در آن متولد شده ایم هر جنبه از زندگی ما را از لحظات آغازین تا پایان زندگی، تحت تاثیر قرار می دهد. خانواده آنچه که هستیم و آنچه که خواهیم بود را هم در جهت خوب و هم در جهت بد تحت تاثیر قرار می دهد. ما لغات خود، عاداتمان، خروجی هایمان و آیین مذهبی و اینکه چگونه دنیا را ببینیم و بینش خود نسبت به جهان را از خانواده می آموزیم. ما همچنین یاد می گیریم چگونه عشق بورزیم و چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم و اینها را از روابط اولیه در خانواده کسب می کنیم. اگر در خانواده ای سالم با ارتباطات سالم به دنیا آمده باشیم، احتمالا یاد خواهیم گرفت که چگونه ارتباطات سالم را حفظ کنیم. اگر در خانواده ای با مشکلات خانوادگی که در برقراری ارتباط مشکلاتی دارند، متولد شده باشیم همچنین ممکن است ما هم در برقراری ارتباط با دیگران به مشکل بربخوریم. هرچند متولد شدن در یک چنین خانواده ای بد شانسی بوده باشد، اما وضعیتی نیست که نتواند تغییرش داد. تقریبا تمام خانواده ها با چالش هایی درگیر هستند و مشکلاتی را تجربه می کنند، با این حال اغلب خانواده ها حس یکپارچگی خانواده و یا شادی را حفظ و یا بازیابی می کنند.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

 

 • bey tooth

خانواده درمانی راهبردی

پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی

 

پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی در 36 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی


مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات 36
حجم 4335 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت


توضیحات کامل

 

 

پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی در 36 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت  pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی راهبردی چیست

اصول خانواده درمانی استراتژیک

روشهای درمان استراتژیک

فنون درمانی خارج از جلسه درمان

فنون درمانی رویکرد استراتژیک

نقش خانواده درمانگر استراتژیک

مشخصات خانواده درمانی استراتژیک

مقایسه رویکرد استراتژیک باسایر رویکردها

مراحل مصاحبه ی اولیه از نظر جی هی لی

به نظر جی هی لی

مشخصات نظریه ی جی هی لی و کلو مدنس

 

بخشی از متن

مقدمه

این جمله معروف است که همواره پیشگیری بهتر از درمان است یعنی از هر نظر که مقایسه کنیم پیشگیری مقدم و بهتر است هزینه‌های مادی و غیر مادی جهت پیشگیری خیلی کمتر از درمان است.با این حال بعضی مواقع به دلایل مختلفی مرحلة پیشگیری از دست انسان‌ها خارج است و مجبوریم به درمان بپردازیم. البته از دیدگاهی همین درمان هم نوعی پیشگیری است؛ پیشگیری از رسیدن بیماری و مشکل به نقاط حساس‌تر و برتر.

یکی از نهاد‌های مهم و حساس اجتماعی , خانواده می‌باشد. به تعبیری ریشه‌های بسیاری از ناملایمات اجتماعی را می‌توان در خانواده‌ها جستجو کرد بنابراین برای اصلاح جوامع، اصلاح خانواده‌ها ضرورت پیدا می‌کنند، اما با توجه به آن چه ذکر شد در مورد خانواده‌ها با دو زاویة دید می‌توان عمل کرد یا قبل از بروز ناهنجاری ها و ناراحتی و مشکلات را حل و رفع کرد و یا پس از به وجود آمدن آن اقدام کرد.

با توجه به سؤال در یک نظر اجمالی می گوئیم خانواده درمانی، درمان و اصلاح معضلات می‌باشد ولی مشاورة خانوادگی بیشتر جنبة پیشگیرانه دارد

خانواده درمانی چیست؟

درمان یعنی به دست آوردن سلامتی. و خانواده درمانی یک سری فعالیت‌ها و اعمالی است که برای اعضای خانواده انجام می گیرد تا سلامت قبلی خانواده به دست آید.

خانواده به عنوان یک سیستم به هم پیوسته و به مثابه یک ارگانیزم، اعضای آن با یکدیگر ارتباط تعاملی دارند و زمانی هم که مشکلی برای یکی یا چند نفر از افراد به وجود می‌آید راه حل آن را به صورت دایره‌وار ـ نه خطی ـ باید جستجو کرد به این صورت که باید علت و منشأ مشکل را در کل سیستم جستجو کرد. باید دید فضای حاکم بر خانواده و کل ارتباط‌ها چگونه است و سپس درد و ناراحتی را کشف کرد و به درمان آن پرداخت. موقعی که نامی از درمان و سلامتی برده می‌شود در ذهن، اصطلاح بیمار تداعی می‌شود البته کلمة بیمار فقط به کسانی که از نظر جسمی یا روحی درد شدید احساس می‌کنند اطلاق نمی‌شود بلکه در بحث روان درمانی و خانواده درمانی افرادی که از حالت تعادل و عادی خارج باشند را بیمار می‌نامند.

درمان‌گر خانواده در حقیقت ارتباط‌های متقابل و تعامل اعضای خانواده را ارزیابی می‌کند و متناسب با آن به مداخله‌های درمانی می‌پردازد همانطور که قبلاً ذکر شد درمان‌گران خانواده معتقدند درک و شناخت رفتار فرد بدون درک و شناخت زمینه‌ای که رفتار در آن رخ داده است (خانواده) غیر ممکن می‌باشد.

با توجه به این نکته که وظیفة درمان‌گر , شناخت رفتار و اعمال نامتعادل است، می‌توان با تقسیم اعمال خانوادگی به دو صورتمرکز بحث را روشن‌تر بیان کرد. اعمال افراد خانواده یا به صورت آشکار است که هر کسی وارد خانواده شود با اندکی توجه می‌تواند آن‌ها را کشف کند مثل زمان خواب، نقش‌ها و وظایف افراد و ... ولی اعمالی نیز صورت می‌گیرد که مخفی است و قابل رؤیت نیست و این اعمال می‌تواند خانواده را دچار بیماری کند، مثل: خشمت را مستقیم بیان نکن، تو باید کامل باشی تا مورد قبول واقع شوی و ... به دلیل این‌که مسائلی از این قبیل از سطح آگاهی افراد خانواده بالاتر است بنابراین آسیب‌دیدگی افراد در این قسمت به شدت افزایش یافته و موجب بروز مسائلی مثل افسردگی و ... می‌شود.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

 

 • bey tooth

خانواده درمانی بوئن

 

پاورپوینت خانواده درمانی موری بوئن

 

پاورپوینت خانواده درمانی موری بوئن در 29 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی


مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات 29
حجم 4028 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت


توضیحات کامل

 

 

پاورپوینت خانواده درمانی موری بوئن در 29 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

هشت مفهوم نظری به هم پیوسته بوئن

تفکیک خویشتن (تمایزیافتگی خود)

مثلث ها

نظام عاطفی خانواده هسته ای

فرافکنی خانوادگی

گسلش عاطفی

فرایند انتقال چند نسلی

جایگاه همشیرها

واپس روی اجتماعی

تکنیک های درمانی

 

بخشی از متن

مقدمه

بوئن مبدع نظریه نظام های خانواده است، خانواده را یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط در هم تنیده ای می پندارد که وقتی می توان آن را بهتر درک کرد که از چارچوب چند نسلی یا تاریخی آنرا تحلیل کرده باشیم. رویکرد نظری او و اقدامات درمانی همراه آن به مثابه پلی است، بین رویکردهای روان پویشی که بر رشد و تحول خویشتن، مباحث بین نسلی، و اهمیت گذشته تاکید می ورزند و رویکرد های مبتنی بر نظریه سیستم ها که توجه خود را به تکوین کنونی واحد خانواده و تعامل های آن در حال حاضر محدود می سازند.

بوئن دریافت که بسیاری از مفاهیم روانکاوی به قدری فردی هستند که نمی توان به سادگی به زبان خانواده برگرداند. او معتقد بود که نیروی محرکه زیربنای بسیاری از رفتارهای بشر ناشی از فراز و نشیب های زندگی خانوادگی، همزمان میان اعضای خانواده بر سر دوری از هم و در عین حال با هم بودن است (وایلی، ۱۹۹۰).

موری بوئن از همان آغاز کار بالینی با بیماران اسکیزوفرنیایی و خانواده های آنها در کلینیک منینجر و همچنین در NIMH، بر اهمیت نظریه در پژوهش، اهداف آموزشی، و فراهم آوردن زمینه مقدماتی راهنما برای فعالیت های متخصص بالینی در خلال روان درمانی تاکید می کرد.

بوئن بواسطه آموزش قبلی خود، علاقه مفرطی به تاکیدات فردگرایانه داشت. او در آغاز کار تحت نظر منینجر، برای درمان اشخاصی که در اثر بیماری های شدید بستری شده بودند، رویکردهای روانکاوی خلاقانه بکار می برد. او علاقه خاصی به تاثیر احتمالی همزیستی مادر و فرزند در شکل گیری اسکیزوفرنی داشت. بوون اظهار داشت که امکان دارد اسکیزوفرنی زاییده دلبستگی تکیه گاه حل نشده با مادری باشد که خودش ناپخته جلوه می کند و محتاج فرزند است تا نیازهای عاطفی خویش را ارضا کند، او به کار با مادر و فرزند، در کنار هم پرداخت. در این برنامه، مادران به همراه فرزندان اسکیزوفرنی شان در کلبه های موجود در محوطه کلینیک چند ماه در کنار هم زندگی می کند.

بوئن دریافت شدت عاطفی تعامل مادر – فرزند نیرومندتر از آنی است که تصور می کرد. این شدت خصیصه کل روابط خانواده است. پدران و همشیرها نیز بعدها معلوم شد که نقشی کلیدی در ایجاد و تداوم مشکلات خانواده ایفا می کنند، چونکه دایماً میان مجموعه های مختلفی از اعضای خانواده ائتلاف های مثلثی شکل بوجود می آورد و از میان می رود. بوون توجه خود را معطوف به چیزی کرد که به نظام عاطفی خانواده مشهور بود.

طرح NIMHدر ۱۹۵۹ به پایان رسید. او در حین پالایش دائمی مفاهیمی که نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ مطرح کرده بود، برنامه آموزشی برای خانواده درمانی تدارک دید و در ۱۹۷۸ کتاب «خانواده درمانی در کار بالینی» را منتشر ساخت. موری بوون که چهره ای شاخص در رشد و تحول خانواده درمانی است، تا زمان مرگش به سال ۱۹۹۰ همچنان یک نظریه پرداز اصلی باقی ماند.

هشت مفهوم نظری به هم پیوسته بوئن :

زیر بنای نظری همه این مفاهیم آن است که تصور می شود همیشه نوعی اضطراب مزمن در زندگی وجود دارد که بخش اجتناب ناپذیری از طبیعت به شمار می آید. پدیده ای زیستی که به اعتقاد بوون وجه مشترک انسان با تمامی صورت های زندگی است. به نظر بوون اضطراب مزمن از طریق نسل های قبل، منتقل می شود . بدین شکل که خانواده دایما در حال کشمکش بر سر متعادل سازی میان احساس با هم بودن و تفکیک خود اعضاست. اضطراب مزمن مبنای اصلی تمامی نشانه های بیمارگون است.

۱- تفکیک خویشتن (تمایزیافتگی خود):

به نظر بوئن، درجه ظهور تفکیک خویشتن در هر فرد بیانگر میزان توانایی او برای تمیز فرایند عقلی از فرایند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه می کند. افرادی که بیشترین امتزاج را بین افکار و احساساتشان دارند (مثلاً اشخاص اسکیزوفرنیایی و خانواده آنها) ضعیفترین کارکرد را دارند. هدف اصلی تفکیک خویشتن، توازن میان احساس و شناخت است. تفکیک در معنای بوونی آن، بیشتر یک فرایند است تا هدفی دست یافتنی.

بوئن مفهوم «توده نامتمایز من خانواده» را که برگرفته از مفاهیم روان کاوی است، برای توضیح مفهوم « به هم چسبیدگی» عاطفی خانواده ابداع کرد؛ وضعیتی که در آن «نوعی وحدت عاطفی مشترک در تمام سطوح وجود دارد». گاه نزدیکی عاطفی به قدری شدید است که اعضای خانواده احساس می کنند از احساسات، افکار، تخیل ها و رویاهای یکدیگر باخبرند؛ که البته این صمیمت می تواند به حالت ناخوشایند نزدیکی مفرط و در نهایت طرد متقابل بین دو عضو ختم شود.

بوئن، مفهومی را که در آغاز، به زبان روانکاوی، «توده نامتمایز من خانواده» نامید، بعدها به زبان نظریه ی سیستم ها تحت عنوان «امتزاج – تفکیک» تعریف کرد. هر دو اصطلاح موید این مطلب است که پختگی و تحقق فرد، نیازمند آن است که او از دلبستگی های عاطفی حل نشده ی خانواده ی اصلی اش رهایی یابد.

خویشتن مستحکم: کسی که مفهوم نیرومندی از خویشتن در اختیار دارد. عقاید محکم و باورهای کاملاً مشخص را مطرح می سازد. چنین شخصیتی «خویشتن مستحکم» را به نمایش می گذارد.

شبه خویشتن نامتمایز: این افراد  عقل و عاطفه شان چنان در هم آمیخته است که زندگی شان تحت اختیار احساسات اطرافیانش قرار دارد. آنها به خاطر آنکه اشخاص ترسو و به لحاظ عاطفی نیازمند هستند، فردیت خود را فدای کسب اطمینان از سوی دیگران می کنند. به نظر بوون آنها نوعی شبه خوشتن نامتمایز را نشان می دهند. چون شخصیتشان چیزی نیست مگر عقاید و ارزشهای تعلق به دیگران.

و ...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

 

 • bey tooth

خانواده درمانی مینوچین

پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری مینوچین

 

پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری مینوچین در 30 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی


مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات 30
حجم 4110 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت


توضیحات کامل

 

 

پاورپوینت خانواده درمانی ساختاری مینوچین در 30 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

نظریه ساختاری مینوچین

ساختار خانواده

خرده نظام ها

مرز بندی ها

اتحاد، قدرت و تبانی

بدکاری خانواده

 

بخشی از متن

مقدمه

خانواده درمانی ساخت نگر به خاطر تاکید بر بافت خانواده در پدیدایی مسایل و همچنین یافتن راه حل های درمان آن مشکلات، با رویکردهای دیگر نظام های خانواده، وجه اشتراک دارد. با وجود این، کاربرد استعاره های فضایی و سازمانی آن، چه از لحاظ توصیف مشکلات و شناسایی راه حل ها و چه از لحاظ تاکید بر رهنمودها و دستورات مستقیم و فعال درمانگر، باعث منحصر به فرد بودن این رویکرد می شود (کولاپینو، ۱۹۹۱).

فرض اصلی این الگو – یعنی اینکه نشانه های فرد را می توان به بهترین وجه در بستر الگوهای تبادلی خانواده شناخت، اینکه تغییر در سازمان یا ساختار خانواده باید قبل از تخفیف نشانه ها صورت گیرد، و اینکه درمانگر باید نقش رهبری را در تغییر ساختار یا بافتی که نشانه از آن نشات گرفته است، به عهده گیرد –حداقل به مدت دو دهه – تاثیر زیادی بر شیوه کار بسیاری از خانواده درمانگران داشته است.

نظریه پردازان ساخت نگر بر:

۱- کلیت نظام خانواده

۲- تاثیر سازمان مرتبه ای خانواده

۳- کارکرد بهم پیوسته نظام های فرعی آن تاکید دارند و آنها را تعیین کننده اصلی بهزیستی اعضا می دانند.

به نظر منوچین (۱۹۸۴)، خانواده در همان حال که از چرخه های زندگی خود در حال گذر است، می کوشد تعادل ظریف بین ثبات و تغییر را حفظ کند؛ هر چه قدر خانواده کارکرد سالمتری داشته باشد، در طی دوره انتقالی خانوادگی نسبت به تغییر گشوده تر است و بیشتر مایل است که متناسب با شرایط متغیر، ساختار خود را اصلاح کند.

اولین هدف درمانگران ساختاری، تلاش فعالانه برای تغییر سازمان در خانواده بدکار است. اولین نقش درمانگر این است که شخصاً عامل تغییر باشد؛ فعالانه با کل خانواده درگیر شود (کولاپینو، ۱۹۹۱).

خانواده درمانگران ساخت گرا برخلاف بوون عمدا به خانواده می پیوندند و از درون به سان اهرمی عمل می کنند که می تواند با الگوهای تعاملی بدکار خانواده به چالش پرداخته و با آنها مقابله کنند. به زبان نظریه سیستمها ، ساخت گراها طرفدار دیدگاه دانش فرمانش مرتبه دوم هستند. یعنی درمانگر بخشی از نظام خانواده ای خواهد بود که می خواهد با آن کار کند.

مینوچین در آرژانتین از یک پدر و مادر اروپایی زاده شد. پزشک بود و آموزش روانپزشکی را زیر نظر آکرمن گذراند. در سال ۱۹۵۴ به ایالات متحده بعد از سفرهای زیاد برگشت و در آموزشگاه ویلت ویک و به عنوان روانپزشک شروع به کار کرد. با الهام گرفتن از مقاله دان جکسون بررسی انفرادی را کنار گذاشت و به وارسی مشکلات خانوادگی پرداخت او رفته رفته به تحلیل جامعه شناختی زمینه ی اجتماعی روی آورد .

مینوچین و همکارانش که به ناکارایی فنون سنتی روانپزشکی کودک و روشهای روانکاوی پی برده بودند، روشهای مداخلاتی مختصر ،مستقیم و عمل گرایانه فراوانی ابداع کردند که با استفاده از آن می توانست بافت خانواده را از طریق بازسازیی خانواده تغییر دهند. تجربه ویلت ویک و نیاز خانواده به سازماندهی مجدد و نیاز به نوعی سلسله مراتب در میان اعضای خانواده ، سنگ بنای خانواده درمانی ساخت گرا را بنیان گذاشت.  مینوچین عمدتا با خانواده های تمام عیار طبقه متوسطی که بیش از اندازه سازمان یافته بودند، سروکار داشتند.

نظریه ساختاری مینوچین:

اساسا رویکرد ساختاری خانواده بر مبنای این مفهوم استوار است که خانواده چیزی بیش از پویه های روانی-زیستی منفرد اعضای آن است. اعضای خانواده در قالب آرایه های خاصی که حاکم بر تبادلهای آنان است با هم رابطه دارند. این آرایه ها اگر چه به وضوح ابراز یا حتی شناسایی نمی شوند یک کل یعنی یک ساخت خانوادگی را به وجود می آورند. ماهیت این ساختار از نظم و ترتیبی تبعیت می کند که با ماهیت فردی یکایک اعضا متفاوت است.

ساخت گراها به موارد زیر علاقمندند :

۱- مولفه های نظام چگونه با یکدیگر تعامل می کنند .

۲- توازن چطور به دست می آید .

۳- ساز و کارهای پسخوراندی خانواده چگونه عمل می کنند.

۴- الگوهای ارتباطی بدکار چگونه به وجود می آیند.

ساختارگراها توجه خاصی به الگوهای تبادلی خانواده دارند چرا که این الگوها نشانه هایی را درباره ساختار خانواده ، میزان نفوذپذیری مرز خرده نظام های خانواده و وجود اتحاد و تبانیها به دست می دهند . اینها مواردی هستند که توانایی خانواده را در جهت حفظ تعادل بین ثبات و تغییر اثر می گذارند.

و ...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

 

 • bey tooth

 

 

پاورپوینت خانواده درمانی آکرمن

 

پاورپوینت خانواده درمانی آکرمن در 26 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی


مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات 26
حجم 4153 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت


توضیحات کامل

 

 

پاورپوینت خانواده درمانی آکرمن در 26 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

ویژگی های خانواده درمانی تحلیلی

مفروضه های خانواده درمانی آکرمن

درمان

فنون درمانی

مقایسه خانواده درمانی روان تحلیلی با دیگر رویکردها

 

بخشی از متن

مقدمه

این نظریه در دهه ۱۹۵۰ شکل گرفت. اصول اساسی روان تحلیلی، منبع رویکرد آکرمن(Nathan Ackerman) بودند. آکرمن ابتدا روانپزشک کودک بود. در دهه ۱۹۳۰ به خانواده و تاثیر آن بر سلامت روانی افراد علاقمند شد. در سال ۱۹۶۱ اولین نشریه خانواده را با نام فرآیند خانواده منتشر کرد؛ این نشریه همراه با کتاب روان پویایی های زندگی خانواده به حوزه خانواده درمانی اعتبار بخشید.

آکرمن که گاهی اوقات از وی به عنوان پدربزرگ خانواده درمانی یاد می شود، خانواده را نظامی از شخصیت های در حال تعامل تصور می کند که هر فرد خرده نظام مهمی در داخل خانواده به حساب می آید. در نظر وی خانواده زیر مجموعه ای از جامعه است.

ویژگی های خانواده درمانی تحلیلی :

1.         دشواری روابط جاری از تعامل اولیه والدین با کودک شکل گرفته است.

2.         گذشته در زمان حال، فعال است.

3.         اهمیت اطلاعات اجتماعی و تاریخچه فردی در زندگی

4.         چگونگی تاثیر جنبه های بین فردی و درون فردی بر یکدیگر

5.         تغییر تدریجی است و لازمه آن سخت کوشی با صرف وقت و سرمایه گذاری است.

6.         معمولا جلسات هفته ای یک بار و به مدت یک ساعت و طول درمان از ۲۰ تا ۴۰ جلسه متغیر است.

مفروضه های خانواده درمانی آکرمن :

این نظریه بر کار کلاسیک زیگموند فروید استوار است. نظریه ی روانکاوی در عین توجهی که ظاهرا به رشد شخصیت بیمار دارد عمیقا به تعامل فرد و خانواده اش اهمیت می دهد. برای درک ضمیر ناخوآگاه باید بافت آن درک شود که  یکی از این بافت ها، واقعیت تعاملات خانوادگی است.

۱- پاتولوژی هم بافته: خانواده و اعضای خاصی از آن ناسازگار باقی می مانند. فرآیند ناخودآگاهانه ای وجود دارد که نزد اعضای خانواده اتفاق می افتد و آن ها را کنار هم نگه می دارد. میان اعضای خانوده دائما تبادلات ناهشیاری صورت می گیرد که رفتار هر کدام از اعضا می تواند بازتابی بیمارگون از تحریفی باشد که در سراسر خانواده وجود دارد.

۲- قواعد خانوادگی: چنانکه افراد از قواعد خانوادگی نانوشته سرپیچی کند، آنگاه آگاهانه تصمیم می گیرد که خانواده را ترک کند و سلامت خود را حفظ کند و یا توسط اعضای دیگر به داخل الگوهای خانوادگی کشیده می شوند.

۳- نظریه تجربیات درونی شده: روش تبیین روابط بین نسل هاست. به این معنی که موجودات از زمان تولد به دنبال برقراری روابط با دیگران هستند؛ این یک نیاز بنیادین است. پس افراد با ابژه ها(یک شخص مهم) پیوند تعاملی برقرار می کنند و  ویژگی های خوب و بد وی را درون فکنی می کنند، و در بزرگسالی این درون فکنی ها پایه و اساس برقراری روابط با دیگر افراد به خصوص افراد محبوب می شود. این نظریه، روشی را در اختیار قرار می دهد تا به تبیین استدلال های مربوط به انتخاب های زناشویی و الگوهای تعاملی خانواده بپردازند.

نظریات درونی شده اولیه و ناخودآگاه و حل نشده ای که افراد بزرگسال ممکن است به روابط زناشویی وارد کنند می تواند به شکل گیری الگو های ناسازکار منجر شود که اشخاص بدان وسیله به یکدیگر آویزان می شوند. این الگوها حالت تکرار شونده ای به خود می گیرند، مگر اینکه یکی یا هر دو همسر یا یکی از بچه هایشان آگاهی بیشتری پیدا کنند، اقداماتی را برای متمایزسازی خود از تجربیات درونی شده قبلی، به عمل آورند و در این فرآیند یاد بگیرند که به شیوه جدید عمل کنند.

۴- انفکاک (دوپارگی): فرایند ارزیابی در پایین ترین سطح خود به شیوه های ناخودآگاهانه صورت می گیرد(کرنبرگ، ۱۹۷۶). در انفکاک، بازنمایی یا کاملا خوب است یا کاملا بد، که نتیجه آن فرافکنی کیفیت های خوب یا بد به اشخاصی است که درون بافت (محیط) شخص قرار دارند. از طریق انفکاک افراد توانایی پیش بینی کردن دلهره خود و حتی اشخاص مهمی که در محیط شان زندگی می کنند را دارند و می توانند آن را مهار کنند.

آکرمن خانواده را نظامی از شخصیت های در حال تعامل تصور می کند. هر فرد خرده نظام مهمی در داخل خانواده به حساب می آید. برای درک کارکرد خانواده می بایست درون دادهای وارده از سایر منابع مختلف مورد توجه قرار گیرد، که این دروندادها شامل موارد زیر است :

و ...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

 

 • bey tooth

پکیج خانواده درمانی

پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

 

پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


مشخصات فایل

 

 

تعداد صفحات 64
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پکیج های درمانی روانشناسی


توضیحات کامل

 

 

پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری در 64 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

توضیحات ابتدائی

آماده سازی در 16 جلسه درمانی

طراحی شده به صورت آموزش گروهی

آماده شده در64  صفحه به صورت جامع (فونت B lotus)

دارای شرح جلسات به صورت کامل جهت اجرا (تمام جلسات به صورت مفصل شرح داده شده است)

دارای رفرنس معتبر و به شیوه    APA

 

توجه : متن جلسات داخل فایل دقیقا به همین شکلی است که در توضیحات پایین آمده است. چنانچه اینجا شرح خاصی برای جلسه نمیبینید، داخل فایل نیز به همین صورت است. چنانچه شرح جلسه اینجا آورده شده باشد، یعنی فایل دریافتی نیز حاوی شرح جلسات است.

 

فهرست مطالب

جلسه اول : ایجاد ارتباط اولیه، بیان اهداف، روش کار و بررسی مشکلات موجود در بین اعضای خانواده، تعامل و تعیین هدف
جلسه دوم: بررسی عوامل مؤثر بر زندگی سالم (عوامل جسمانی، روانی _ اجتماعی و  معنوی)، عزت نفس و احترام به خود و بحث گروهی
جلسه سوم: آموزش مهارت تحلیل رفتار (A-B-C) بحث گروهی و ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه چهارم: آموزش حل مسئله، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه پنجم: آموزش مهارت مقابله با استرس، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه ششم: آموزش مهارت های مقابله ای بین فردی و مهارت های اجتماعی مطلوب، بحث گروهی، ارائه فعالی تهای تکمیلی
جلسه هفتم: ارتقای مهارت اجتماعی قاطعیت (جرأت ورزی)
جلسه هشتم: آموزش مثبت نگری و کشف نقاط قوت، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه نهم: بازسازی شناختی از طریق جایگزینی افکار منطقی به جای افکار غیر منطقی، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه دهم: اصلاح تحریف های شناختی و تکنیک های شناختی کنترل خود، بحث گروهی و ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه یازدهم: آموزش مهارت کنترل خشم
جلسه دوازدهم: آموزش مهارت های کنترل خود و هوشیاری، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه سیزدهم: آموزش مهارت های ارتباطی، بحث گروهی، ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه چهاردهم: آموزش ایمن سازی در برابر استرس، بحث گروهی و ارائه فعالیت های تکمیلی
جلسه پانزدهم: پیگیری مداخلات صورت گرفته و پرسش و پاسخ اعضای خانواده و درمانگر و بحث گروهی
جلسه شانزدهم: جمع بندی بازخوردها و بیان احساسات و بحث اختتامیه
منبع

 

نمونه جلسات که در این پروتکل وجود دارد

جلسه اول : ایجاد ارتباط اولیه، بیان اهداف، روش کار و بررسی مشکلات موجود در بین اعضای خانواده، تعامل و تعیین هدف


مراحل اولین جلسه خانواده درمانی به شرح زیر است:
1.    مرحله آشنایی که همان سلام و استقبال و کمک به احساس راحتی اعضای خانواده است
2.    مرحله بیان مشکل که طی آن مشکل عنوان شده بررسی می شود
3.    مرحله تعامل که در آن اعضای خانواده به گفتگو با یکدیگر دعوت می شوند
4.    مرحله تعیین هدف یعنی وقتی از اعضای خانواده خواسته می شود دقیقاً تغییرات مورد انتظار خود را تصریح کنند. جلسه با تعیین قرار جلسه بعدی با تمام یا بعضی از اعضای خانواده خاتمه می یابد
مرحله آشنایی: تمام اعضای خانواده باید در تمام مراحل طول جلسه و خصوصاً در مرحله آشنایی عملاً شرکت کنند. افراد باید هرجا و هر طور که مایل هستند، بنشینند. نشستن در جلسه نباید به گونه ای باشد که یکی بر دیگری برتری داشته باشد و حتی محل استقرار درمانگر نباید به گونه ای
باشد که او را از دیگران جدا، متمایز و برتر جلوه دهد. نشست حلقوی مورد تأکید است. درمانگر باید بعد از معرفی خود، با تک تک اعضای خانواده صحبت کند و با آنها آشنا شود. آنچه مهم است پی بردن به عکس العمل پاسخ هر یک از اعضا برای مشخص شدن وضعی است که همه آنها در آن دخیل و مهم اند. اگر یکی پیش از وقت شروع به صحبت درباره مشکل کرد، درمانگر باید او را متوقف کند تا این که مختصر آشنایی با تک تک اعضای خانواده حاصل شود.
مرحله طرح مشکل: جلسه تا اینجا برخورد اجتماعی با افراد خانواده است که می تواند کاملاً خلاصه باشد و حتی چند دقیقه طول بکشد. درمانگر از اعضای خانواده می خواه د که به صورت انفرادی نظر خود را به طور مستقیم درباره مشکل یا مشکلات خود بگویند. بهتر است درمانگر با تمام اعضای خانواده برخورد یکسانی داشته باشد و طوری وانمود کند که انتخاب اولین شخص مورد خطاب تصادفی بوده است، ارائه راه حل برای مشکل آسان تر خواهد بود.
در این مرحله درمانگر باید آشکارا بر مشکل یا مشکلات مطرح شده توسط افراد خانواده تمرکز یابد او هنگام گوش دادن به مشکل نباید هیچ تعبیر و تفسیری بنماید که باعث شود گوینده را به گونه متفاوتی ببیند. همچنین نباید در این مرحله اندرزی بدهد، حتی اگر از او درخواست شود  درمانگر فقط به دقت به مشکلات مطرح شده گوش کرده و سعی می کند مشکل یا مشکلات مش ترک افراد خانواده را در ذهن خود نگاه دارد، بدون اینکه عکس العملی نشان دهد، اگر فردی از خانواده زیاد حرف می زند و صحبت های دیگران را قطع می کند، او باید با مداخله امکان ادامه صحبت را به شخص اول برگرداند و همه باید نوبت داشته باشند. هم چنین درمانگر هنگام شنیدن مشکلات باید عمل افراد را نیز مشاهده کند.

 

چرا اعتماد به ما ؟
وبسایتی که هم اکنون در آن قرار دارید زیر مجموعه سایت آفمَس به نشانی (ofmas.ir) می باشد و شما را به فروشگاه فایل آفمَس برای خرید انتقال می دهد. فروشگاه آفمَس دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در صفحه اصلی این سایت قابل مشاهده است .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

 

 • bey tooth

ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271

 

قیمت این محصول 59500 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271

 

 

 خرید ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271 , قیمت ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271 , فروشگاه  ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271 اصل

 

 

 ساعت مچی عقربه ای طرح ریاضی مدل LF1271

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G

 

قیمت این محصول 892990 تومان 

 

 

خرید  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G

 

 

 خرید ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G , قیمت ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G , فروشگاه  ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008Gست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G اصل

 

 

 ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008G

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M

 

قیمت این محصول 283000 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M

 

 

 خرید ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M , قیمت ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M , فروشگاه  ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M اصل

 

 

 ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1206M

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی عقربه ای کد30

 

قیمت این محصول 66000 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی عقربه ای کد30

 

 

 خرید ساعت مچی عقربه ای کد30 , قیمت ساعت مچی عقربه ای کد30 , فروشگاه  ساعت مچی عقربه ای کد30ساعت مچی عقربه ای کد30 اصل

 

 

 ساعت مچی عقربه ای کد30

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022gg

 

قیمت این محصول 570000 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022gg

 

 

 خرید ساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022gg , قیمت ساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022gg , فروشگاه  ساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022ggساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022gg اصل

 

 

 ساعت مچی عقربه ای زنانه پرایمر مدل pr-5022gg

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SE

 

قیمت این محصول 102900 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SE

 

 

 خرید ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SE , قیمت ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SE , فروشگاه  ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SEساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SE اصل

 

 

 ساعت مچی عقربه ای زنانه مدل W 722 - FE-NO-SE

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4

 

قیمت این محصول 299000 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4

 

 

 خرید ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4 , قیمت ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4 , فروشگاه  ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4 اصل

 

 

 ساعت مچی عقربه ای لکسون مدل LM130B4

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894

 

قیمت این محصول 59000 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894

 

 

 خرید ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894 , قیمت ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894 , فروشگاه  ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894 اصل

 

 

 ساعت مچی عقربه ای والار کد LF2894

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی دیجیتال مدل OrangXi

 

قیمت این محصول 19800 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی دیجیتال مدل OrangXi

 

 

 خرید ساعت مچی دیجیتال مدل OrangXi , قیمت ساعت مچی دیجیتال مدل OrangXi , فروشگاه  ساعت مچی دیجیتال مدل OrangXiساعت مچی دیجیتال مدل OrangXi اصل

 

 

 ساعت مچی دیجیتال مدل OrangXi

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01

 

قیمت این محصول 195000 تومان 

 

 

خرید  ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01

 

 

 خرید ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01 , قیمت ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01 , فروشگاه  ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01 اصل

 

 

 ساعت مچی دیجیتال اسکمی مدل 1426 کد 01

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369

 

قیمت این محصول 2390000 تومان 

 

 

خرید  کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369

 

 

 خرید کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369 , قیمت کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369 , فروشگاه  کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369 اصل

 

 

 کفش مخصوص پیاده روی مردانه ریباک مدل DV5369

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

کفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFit

 

قیمت این محصول 1587500 تومان 

 

 

خرید  کفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFit

 

 

 خرید کفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFit , قیمت کفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFit , فروشگاه  کفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFitکفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFit اصل

 

 

 کفش مخصوص پیاده روی اسیکس مدل gel nimbus 17 FluidFit

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

کفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباک

 

قیمت این محصول 1965000 تومان 

 

 

خرید  کفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباک

 

 

 خرید کفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباک , قیمت کفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباک , فروشگاه  کفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباککفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباک اصل

 

 

 کفش پیاده روی بندی مردانه Zoku Runner SC - ریباک

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

کفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Off

 

قیمت این محصول 1320000 تومان 

 

 

خرید  کفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Off

 

 

 خرید کفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Off , قیمت کفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Off , فروشگاه  کفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Offکفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Off اصل

 

 

 کفش مخصوص پیاده روی مردانه نایکی مدل Air Max 87 OG Off

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

کفش راحتی مردانه کد 9784

 

قیمت این محصول 78000 تومان 

 

 

خرید  کفش راحتی مردانه کد 9784

 

 

 خرید کفش راحتی مردانه کد 9784 , قیمت کفش راحتی مردانه کد 9784 , فروشگاه  کفش راحتی مردانه کد 9784کفش راحتی مردانه کد 9784 اصل

 

 

 کفش راحتی مردانه کد 9784

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth

کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3

 

قیمت این محصول 1662000 تومان 

 

 

خرید  کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3

 

 

 خرید کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3 , قیمت کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3 , فروشگاه  کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3 اصل

 

 

 کفش فوتبال مردانه آدیداس مدل Messi 16.3

 

 

 

 

 

ضمانت اصالت کالا و بازگشت وجه تا 7 روز پس از تحویل کالا | ارسال پستی اکسپرس به سراسر ایران

 

 

 

 

  

 

 

 • bey tooth